درباره ی ما

شرکت پویاپاسارگاد در سال 1381 و با هدف ارتقاء سطح کیفی زندگی مدرن فعالیت های خـــود را بـــه صـــورت تخصصـی آغاز نمــود.

زیبا در طراحــی

در واقع شگــردها و به کار بردن ابزارها، دستگاه ها، ماده ها و فرایندهای گـره گشای دشـــــواری هــــــای انســان اســـت

قدرتمند درعمل

جدید یا قدیمی و... باشد. فن آوری یا تکــــنولوژی بخشی از فرهنگ است. اطالق فن آوری به پــدیده ی بیرونی مجازی است

هوشمند در مدیریت

مهارتی است برای ساختن افزار (نرم یا سخت). این دانش-مهارت ممکن است پیچیده یا ساده، شخصی یا شایع

تماس با ما