AXO

دروازه تا 7 MAX متر

راه حل برای استفاده در خانه های شخصی و ساختمان های آپارتمانی

راه حلی برای کاربردهای مسکونی

حداکثر طول برگ (متر)

حداکثر  7

6

5

4

3

حداکثر وزن برگ (کیلوگرم)

300**

350**

400*

500*

700

 نصب قفل برقی روی لنگه دروازه الزامی است.

** پانل ها را روی برگ های دروازه با طول بیشتر از 5 متر قرار ندهید. در نسخه‌های برگشت‌پذیر، هنگامی که دروازه باز است، در صورت وزش باد شدید، برگ دروازه می‌تواند دوباره بسته شود.

گیربکس 230 ولت AC

001AX71230

گیربکس 230 ولتی برگشت پذیر با انکودر برای دروازه های چرخشی تا 7 متر برگ که وزن آن تا 300 کیلوگرم می باش

002ZM3E

گیربکس 230 ولتی برگشت پذیر با انکودر برای دروازه های چرخشی تا 7 متر برگ که وزن آن تا 300 کیلوگرم می باش

تجهیزات جانبی

001LOCK81

قفل برقی تک سیلندر.

001LOCK82

قفل برقی دو سیلندر.